Logo
Úvod Aktuality Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Zastupujúce advokátske kancelárie v rámci mimosúdneho vymáhania zasielajú k úhrade nevysporiadaných záväzkov voči BVS, a.s., výzvy (formou sms správy, emailom, listom), prípadne zákazníkov kontaktujú telefonicky. Ak vám bude doručená výzva alebo budete telefonicky oslovení niektorou z týchto advokátskych kancelárií, znamená to, že váš záväzok voči BVS sme postúpili do správy vyššie uvedených právnych zástupcov, ktorým pri vysporiadavaní vašich záväzkov BVS, a.s., poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
Žiadame vás, aby ste sa v prípade doručenia výzvy k úhrade obracali výlučne na advokátske kancelárie a využili pritom kontaktné údaje, uvedené v doručenej výzve. V prípade tel. kontaktu vás žiadame spolupracovať s advokátmi a vysporiadanie záväzkov riešiť s nimi.
Pre doplnenie uvádzame, že pohľadávky postupujeme k mimosúdnemu vymáhaniu až po odoslaní všetkých upomienok ku každej vymáhanej faktúre.


Za porozumenie ďakujeme