Logo

Výučbové programy Modrej školy 

DOD 27-28. apríl 2019 

DOD 21-22. apríl 2018

DOD 22-23. apríl 2017 

Festival vody 2019

Festival vody 2018 

Festival vody 2017 

Festival vody 2016

Festival vody 2015

Pitné fontánky na školách

Hodnotenie výtvarných prác

 

Výsledky súťaží

Aj v roku 2015 sa Festival vody tešil veľkému záujmu zo strany škôl a do súťažnej prehliadky projektov sa zapojilo spolu 34 tímov. Finále festivalu vody sa konalo 14.12. 2015 v priestoroch Vodárenského múzea.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. miesto: ZŠ sv. Uršule, Bratislava (Anička Rychtáriková, Ondrej Dyttert)
 2. miesto: Základná škola s MŠ, Báhoň (Nina Dubovská, Martin Benkovský, Martin Matejčík)
 3. miesto: ZŠ A.Radlinského, Kúty (Filip Trubiroha, Tomáš Chrena)

II. KATEGÓRIA (problematika pitnej vody a vodárenstva)

 1. miesto: ZŠ Bernolákova 5, Holíč (Terézia Stachovičová, Nikolas Steiner, Adrián Lukáč)
 2. miesto: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Lívia Gajdošová, Radka Baranová)
 3. miesto: ZŠ Bernolákova 5, Holíč (Matúš Michalička, Daniel Richter, Denis Vymyslický)

špeciálna cena: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Paula Kucháriková)

II. KATEGÓRIA (problematika environmentálnych aspektov vôd)

 1. miesto: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Kristína Katuščáková, Barbora Kuchárová)
 2. miesto: ZŠ Bernolákova 5,  Holíč (Katarína Slobodová, Nicol Ivanová, Tereza Smolíčková)
 3. miesto: ZŠ Školská 7, Tomášov (Adrián Franó, Lukáš Bertók)

Dňa 6.12. 2016 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody, ktorého sa zúčastnilo spolu 27 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 80 žiakov, z celého Slovenska.

Aj v tomto ročníku bola skladba tém opäť zaujímavá a ponúkla možnosť voľby z 21 tematických okruhov zameraných na vodu z pohľadu jej vlastností, kolobehu vody v prírode, ochrany vodných zdrojov, histórie vodárenstva a mnohých ďalších.

Samotné prezentácie prebiehali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl, v druhej kategórii tímy 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Odborná komisia mala vďaka precízne spracovaným projektom a odbornej pripravenosti všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa tento krát rozhodla udeliť aj dve špeciálne ceny. Novinkou bolo tiež udelenie špeciálnej ceny na základe hlasovania žiackych tímov. Tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, detské športové kamery, knižky a iné.

Počas celého dňa bol navyše pre účastníkov pripravený sprievodný program, v rámci ktorého mali žiaci, ale i pedagógovia možnosť absolvovať prehliadku Vodárenského múzea, zvlášť prezrieť si expozíciu venovanú Ekologickej katastrofe na II. Vodárenskom zdroji, ktorá je pre verejnosť k dispozícii do mája 2017, hlasovať pri ochutnávke vody (kde mimochodom spomedzi 5 druhov najviac chutila čistá voda z vodovodu J), vyskúšať si rôzne experimenty s vodou, či zabaviť sa s maskotmi Modrej školy – Vodárikom a Voduškou.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. miesto: tím č. 5 ZŠ kpt. Nálepku v Stupave (Linda Pokorná, Tereza Hýravá, Adam Granát, Jakub Jánoš, Dávid Jančár)
 2. miesto: tím č. 9 ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom (Ján Katkovič, Jakub Pira, Filip Goffa)
 3. miesto: tím č. 3 ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre (Michal Jakabovič, Melánia Jakabovičová

špeciálna cena: tím č. 7 ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom (Hana Krišková, Ema Švigárová, Simona Straková, Hana Hurayová, Barbora Kalaninová)

II. KATEGÓRIA

 1. miesto: tím č. 13 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči (Ivanová Nicol, Smoličková Tereza, Spiegel Michal)
 2. miesto: tím č. 23 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove (Klára Vargovčíková, Eva Čuhová, Erika Halčáková)
 3. miesto: tím č. 15 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči                                              (Katarína Gombárová, Viktória Iršová, Tereza Lukáčová, Karolína Flamíková, Veronika Horná)

špeciálna cena: tím č. 19 ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave (Štefan Hlušák, Richard Matyšek)

špeciálna cena podľa hlasovania žiakov: tím č. 11 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči (Adrián Lukáč, Terézia Stachovičová, Nikolas Steiner)

Dňa 12. 12. 2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody, ktorého sa zúčastnilo spolu 22 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 75 žiakov, z celého Slovenska.

Skladba tém bola opäť zaujímavá a ponúkla okrem už tradičného zamerania na kolobeh vody v prírode a čiastkové vodárenské procesy aj nové poznatky v oblasti eutrofizácie vôd či prírodou inšpirovaných riešení pre problémy s vodou.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
I. kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SVP, SAŽP a VÚVH, mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa rozhodla udeliť aj jednu špeciálnu cenu.

Tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, vedomostné hry, knižky a iné. Žiadna škola však neodišla naprázdno a odniesla si spoločensko-vzdelávaciu hru Hydrogénius, ktorú do súťaže venoval Slovenský vodohospodársky podnik.

Počas tohtoročného podujatia bol pre účastníkov pripravený aj zaujímavý sprievodný program – eko-výchovný koncert Eco H2O Tour s Thomasom Puskailerom, ktorý dal za celým podujatím skvelú bodku.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. Kolobeh vody v prírode      
  Bene Lukrécia, Gögh Maximilián, Gyűrősi Bálint, Szabóová Sára
  ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska 7, Bratislava
 2. Vodné zdroje v obci                                                                                                        Ivan Dušan, Lánik Adam, Majerník Maximilián
  ZŠ Bernolákova 5, Holíč
 3. Model kolobehu vody v prírode a sledovanie vplyvu vonkajších podmienok na vyparovanie vody a kondenzáciu vodných pár  
  Štupáková Júlia, Oravcová Lenka
  ZŠ Lúčna 8, Divín

II. KATEGÓRIA

 1. Kto alebo čo spôsobuje eutrofizáciu?         
  Fanturová Nicol, Vaculková Katarína
  ZŠ Bernolákova 5, Holíč
 2. Výroba pitnej vody
  Pčolová Lívia, Opálková Zuzana
  ZŠ Švermova 10, Snina
 3. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou v povodňových oblastiach      
  Čižmár Martin, Mračna Marek, Pernička Daniel, Pernička Samuel,
  Valigurský Michal
  ZŠ Ulica 1. mája, Malacky

Špeciálna cena
Filtrácia pod Bratislavou
Štefan Hlušák, Richard MatyšekZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

Dňa 12. 12. 2018 sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnilo tradičné podujatie – Festival vody, do ktorého sa zapojilo spolu 18 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 70 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. Popri tradične riešených témach akými sú kolobeh vody v prírode či jednotlivé súčasti vodárenského kolobehu, boli výzvou tohto ročníka témy zamerané na prírode blízke riešenia pre problémy s vodou, extrémne hydrologické javy a experimenty s vodou využiteľné vo vzdelávacom procese.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
I. kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SAŽP, SHMÚ a VÚVH mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch.

Tí najlepší si napokon odniesli pekné ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, vedomostné hry a knižky. Naprázdno neobišli ani pedagógovia, ktorí získali tematické pracovné listy a metodické príručky, ktoré im uľahčia pracovať s témou voda aj naďalej v prostredí školy.

Zlatým klincom podujatia bolo pôsobivé hudobné predstavenie hry na vodnú harfu v podaní českého umelca Petra Špatinu.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. Čistú vodu pre Afriku – spoločenská hra      
  Základná škola s materskou školou s VJM Vetvárska 7, Bratislava
  Alexandra Némethová, Rebeka Sándor, Laura Jámbor, Ester Hanna Španková
 2. Kvarteto s kvapkou  
  Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč
  Hana Božková, Sára Orságová, Soňa Orságová, Júlia Vymislická, Vanesa Žilínková
 3. Kolobeh vody v prírode
  Základná škola Karloveská 61, Bratislava
  Matúš Jurga, Richard Vydarený

II. KATEGÓRIA

 1. Magické záhady vody     
  Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava
  Michaela Hanusová, Karolína Kramárová, Sara Malá, Ema Mikičová
 2. Využitie dažďovej vody v našej škole
  Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina
  Adrián Hreško, Jakub Lojan, Barbora Pavlíková, Patrícia Rohunová, Amália Surinčáková
 3. Porovnávanie kvality vody vo vybraných zdrojoch v obci so zavedenou kanalizáciou a obci bez kanalizácie
  Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín
  Jakub Kaštan, Martin Urbanec, Vladimír Bobáľ , Sofia Ufrľová, Simona Žilková

Dňa 10. 12. 2019 sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnil jubilejný 10. ročník tradičného podujatia – Festival vody. Žiacke projekty prezentovalo spolu 21 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 85 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. Popri tradične riešených témach akými sú vodárenský kolobeh vody, experimenty s vodou a návrh vzdelávacej hry, si niektoré tímy zvolili nové inšpiratívne témy o virtuálnej vode či podzemných vodám na Slovensku.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

I.  Kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. Kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SAŽP, SHMÚ a VÚVH mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich opäť neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch.

Tí najlepší si napokon odniesli pekné ceny, ako napríklad vedomostné hry, knižky či kvalitné fľaše na vodu. Naprázdno neobišli ani pedagógovia, ktorí získali tematické pracovné listy a metodické príručky, ktoré im uľahčia pracovať s témou voda aj naďalej v prostredí školy.

Počas podujatia bol pre účastníkov zabezpečený aj sprievodný program v podaní kúzelníka Petra Šestáka, ktorý všetkých nadchol zaujímavým predstavením.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

1. Kanalizácia nie je odpadkový kôš

ZŠ Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra
Nella Kratochvílová, Ester Mia Marlene Herrera

2. Múdra kvapka – spoločenská hra

ZŠ s MŠ Dojč, č. 137, 90602
Lucia Katriňáková, Sofia Amélia Lenárdová, Liliana Pavlusová, Júlia Vymislická, Vanesa Žilínková

3. Skoč si s kvapkou

ZŠ Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka
Ema Eckertová, Viliam Kohutiar, Lara Letková, Viktória Poliaková

II. KATEGÓRII

1. Virtuálna voda – potraviny plné vody

ZŠ Malokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava
Ema Mészárosová, Lenka Szepesi, Adriana Zemanová, Adam Janvars

2. Napojenosť na verejný vodovod v okrese Snina

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, 069 01 Snina
Amália Surinčáková, Patrícia Rohunová, Terézia Kavčáková, Adrián Hreško, Sebastián Gergelčík

3. Prečo je vhodné a dôležité budovať čistiareň odpadových vôd

ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Matej Marcínek, Cyntia Sartolenová, Tereza Slámová, Denisa Polatseková, Ladislav Rigo