Logo
Úvod Pripájanie na vodovod bude obmedzené

Preto BVS od 15.11.2021 do 28.2.2022 pozastavuje aj preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod.