Logo
  • Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru, spravidla každý mesiac pre odberné miesta so spotrebou vyššou ako 75 m3 mesačne.
  • Pri odberných miestach s nízkou spotrebou je vystavená len vyúčtovacia faktúra jedenkrát za rok na základe odpočtu vodomeru.