Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za nahlásenie stavu vodomeru. Stav #STAVVODOMERU# m3 na vodomere č. #CISLOVODOMERU#, k dátumu #DATUMNAHLASENIA# sme zaevidovali.

#CISLOKARTY#

Prosíme, neodpovedajte na túto správu, bola vygenerovaná automaticky.