Hlásenie stavu vodomeru

Hlásenie prostredníctvom SMS správy

Stav Vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo 0903/271 107.

Vzor SMS správy:
Peter Vodička, Vodovodná 1, Bratislava, 123-000456-0, č. v. 123456789, stav 100m3, 1,1,2009

Hlásenie prostredníctvom telefónu

Stav vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle nášho Call centra 0850 123 122, v pracovných dňoch od 7:00 – 16:00 hod. operátorom (mimo pracovnej doby môžete zanechať odkaz na našom odkazovači)

Pred volaním na linku Call centra si, prosím, pripravte potrebné údaje o odbernom mieste (technické číslo, číslo odberu, číslo vodomeru). Uľahčíte a urýchlite tým vzájomnú komunikáciu.

Hlásenie prostredníctvom e-mailu

Stav Vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom e-mailu na našu e-mailovú adresu .

Správa s nahláseným stavom by mala obsahovať:

  • Technické číslo odberu: napr. 123 – 000456 – 000
  • Číslo vodomeru: napr. 1234567
  • Stav na vodomere: napr. x m3
  • Dátum odpočtu: napr. 1.1.2009
  • Kontaktné telefónne číslo

Hlásenie prostredníctvom odpočtovej kartičky zanechanej odpočtárom

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby vody nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta, zanechajú pracovníci vykonávajúci odpočet v schránke odpočtovú kartičku s číslom odberu a číslom vodomeru.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, aby ste si overili, či číslo odberu, resp. číslo vodomeru uvedené na kartičke korešponduje s Vašim odberným miestom. Predídeme tak prípadným nedorozumeniam.

Odpočtovú kartičku môžete zaslať na našu korešpondenčnú adresu: BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, prípadne stav nahlásiť jedným z vyššie uvedených spôsobov.

V prípade, že stav nebude nahlásený do 5 dní, prebehne fakturácia podľa priemernej spotreby v predchádzajúcom období.

 

 
Aktualizované: 14.05.2013 14:21
TlačiťHore