Možnosti úhrady faktúr

Faktúry vystavené spoločnosťou BVS, a.s., je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. BEZHOTOVOSTNE

  • Priamo na bankový účet BVS (napr. prevodným príkazom, prostredníctvom internetbankingu a pod.)
  • NOVINKOU je platba prostredníctvom QR kódu1
  • Poštovou poukážkou typ U
  • Inkasom

2. OSOBNE

  • Platba v hotovosti je možná len v pokladni kontaktného centra BVS, a.s., Bratislava v čase zákazníckych hodín.  Vo všetkých kontaktných centrách BVS, a.s., ktoré sú otvorené v Senici, Skalici, Senci, Pezinku a Malackách je od 1. 1. 2015 možná platba len prostredníctvom platobnej karty.

Bratislavská vodárenská spoločnosť v súvislosti s prechodom na nový vzhľad faktúr za regulovanú činnosť postupne umožňuje svojim zákazníkom využiť možnosť úhrady faktúr už aj prostredníctvom QR kódov. Banky na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA) prijali voľne šíriteľný jednotný štandard pre QR platby - PAY by square (zaplatiť), ktorý budú môcť bezplatne využívať všetci spotrebitelia a podnikatelia. Tieto kódy sme zaviedli na našich faktúrach podľa štandardu schválenia asociáciou. Štandard označený ako "PAY by square" pre SBA vyvinula spoločnosť Forsys, a. s., ktorá poskytuje podporu pri jeho implementácii. Viac sa dočítate na stránke https://bysquare.com/. Systém PAY by square je jednoduchý, inovatívny spôsob úhrady naskenovaním QR kódu, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje na úhradu, prostredníctvom Smartfónu. Používanie OR kódov zároveň zjednoduší spracovávanie údajov z faktúr systémom INVOICE by square (zaúčtovať), kde sa nachádzajú všetky údaje potrebné na evidenciu v účtovníctve.

Čísla bankových účtov BVS

Pri platbách za dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd a zrážky použite prosím nižšie uvedené účty

  • VÚB, a. s. – číslo účtu vo formáte IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX
  • Tatra banka, a.s. – číslo účtu vo formáte IBAN: SK14 1100 0000 0029 2212 3700, BIC: TATRSKBX

Pri platbách za ostatné výkony a služby (napr. za montáž vodomera, vyjadrenie k projektovej dokumentácii), použite účet:

  • VÚB, a. s. - číslo účtu vo formáte IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062, BIC: SUBASKBX

 

 
Aktualizované: 07.12.2017 08:35
TlačiťHore