11.01.2019

 

 

 

 

 

Plánovaná odstávka 

 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom  obce  Zálesie  

bude dňa: 29.1.2019 od 09.00 hod. do 11.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude  zabezpečené mobilnou cisternou. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 11.01.2019 10:26
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia