07.02.2020

 

    

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Veľké Leváre

že  dňa: 25.02.2020 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

bude v obci Veľké Leváre dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e     zabezpečené mobilnou cisternou, alebo výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 07.02.2020 14:21
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia