21.05.2020

   

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Most pri Bratislave, že v celej obci a miestnej časti Studené 

bude dňa: 09.06.2020 .v čase od  08.00  hod. do   12.00   hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 21.05.2020 11:18
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia