12.03.2019

 

 

 

 

 

  

Plánovaná odstávka 

  

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom v obci Chorvátsky Grob - miestna časť Čierna Voda 

bude dňa: 28.03.2019 od 08.00 hod. do 18.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej prekládky verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené mobilnou cisternou. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 12.03.2019 15:08
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia