10.02.2019

  

Plánovaná odstávka 

  

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom  obcí  Čataj, Igram, Kaplná a Báhoň  

bude dňa: 27.2.2019 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude  zabezpečené mobilnou cisternou. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 10.02.2019 12:14
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia