02.05.2019

    

Plánovaná odstávka 

  

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Častá

bude dňa: 22.05.2019 v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu v obci

z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Z . č. 442/2002 Z. z., §32 ods.(1), bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie pitnou vodou  bude  zabezpečené mobilnou cisternou, alebo výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za dočasné zníženie komfortu spôsobené prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 02.05.2019 13:38
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia