07.03.2019

  

Plánovaná odstávka 

  

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mestskej časti Bratislava -  Rusovce, že na ul. Vývojova

bude dňa: 25.03.2019 od 09.00 hod. do 10.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Z . č. 442/2002 Z. z., §32 ods.(1), bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude  zabezpečené. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za dočasné zníženie komfortu, spôsobené prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 07.03.2019 11:32
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia