09.09.2019

  

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mestskej časti  Bratislava - Ružinov, že na ulici Komárňanská od č. 65 po č. 89 a od č. 24 po č. 26 

bude dňa: 26.09.2019.....od......08.00.....hod. do....12.00.................hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou, alebo výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 09.09.2019 15:26
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia