11.02.2020

 

 

 

 

  

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Borský Mikuláš, že na ulici  Záhorácka

bude dňa:....... 27.2.2020.....od......08.00.....hod. do....13.00..hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

Oblasť bez vody:

Od Záhorácka 879/40 po križovatku Záhorácka/Kollárova

 

 

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené mobilnou cisternou ani výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 11.02.2020 10:59
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia