01.10.2019

 

 

 

  

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava  Ružinov, že na ulici Haburská

bude dňa: 21.10.2019.....od......08.00.....hod. do....10.00.................hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

Oblasť bez vody:

Haburská 33 až 47 a MŠ Haburská 6 

 

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené mobilnou cisternou ani výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 01.10.2019 13:38
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia