27.08.2019

 

    

Plánované prerušenie dodávky vody  

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že v mestskej časti

Bratislava - Rača

Oblasť bez vody: ul. Úžiny

bude dňa: 16.09.2019

v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu. Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie pitnou vodou    n e b u d e    zabezpečené cisternou. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

 
Aktualizované: 04.09.2019 08:22
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia