14.03.2019

 

Plánovaná odstávka 

  

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto , že na uliciach Stromová, Limbová a Jaskový rad

bude dňa: 28.03.2019 v čase od 20.00 hod. do 22.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Z . č. 442/2002 Z. z., §32 ods.(1), bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie pitnou vodou  nebude  zabezpečené. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za dočasné zníženie komfortu, spôsobené prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 14.03.2019 08:40
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia