12.02.2019

 

 

 

  

Plánovaná odstávka 

  

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom BA 2  Bebravská od  Kazanskej po Slatinskú

bude dňa: 01.03.2019 od 09.00 hod. do 12.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude  zabezpečené mobilnou cisternou. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 12.02.2019 13:09
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia