30.06.2020

    

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Staré Mesto, že na uliciach  Ľadová a Smrečianska

bude dňa: 16.07.2020 .v čase od  08.00  hod. do  14.00   hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie prepoja na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie    b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 30.06.2020 16:41
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia