Kolobeh vody vo vodárenských spoločnostiach

Pod kolobehom vody vo vodárenských spoločnostiach rozumieme všetky základné činnosti súvisiace s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Sú to:

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:57
TlačiťHore