Ukazovatele kvality vody

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.nariadenia vlády SR č. 8/2016 Z. z.


Na zistenie kvality vody vo Vašej obci, prosím zadajte jej názov do vyhľadávacieho poľa.

 


Nenašli sa žiadne záznamy.

 

 
Aktualizované: 18.04.2016 15:43
TlačiťHore