Štandardy kvality

V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje BVS, a. s. vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016.

Priložené súbory

Vyhodnotenie za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016

 

 

Vyhodnotenie za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015

 

 

 
Aktualizované: 20.02.2017 12:33
TlačiťHore