Orgány spoločnosti

Predstavenstvo:

Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva
Ing. Radoslav Daniš, člen predstavenstva
Peter Hallon, MBA, člen predstavenstva
Mgr. Andrej Mede, člen predstavenstva
Mgr. Rastislav Gajarský, člen predstavenstva
PaedDr. Mgr. Milan Trstenský, člen predstavenstva

Dozorná rada:

Radovan Jenčík, predseda dozornej rady
Ing. Juraj Káčer, podpredseda dozornej rady
Ing. Alena Trančíková, člen dozornej rady
Ing. Stanislav Chovanec, člen dozornej rady
Ing. Vladimír Antonín, člen dozornej rady
Ing. Martin Borguľa, člen dozornej rady
Richard Dírer, člen dozornej rady
Marian Greksa, člen dozornej rady
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, člen dozornej rady
Ing. Jarmila Tvrdá, člen dozornej rady
Jozef Kolla, člen dozornej rady
Mgr. Peter Littera, člen dozornej rady

Výkonné vedenie:

Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA - generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Beňo – výrobný riaditeľ
Mgr. Rastislav Gajarský – ekonomický riaditeľ
Ing. František Sobota - investičný riaditeľ
Mgr. Andrej Mede - technický riaditeľ
Ing. Radoslav Daniš - riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

 
Aktualizované: 24.08.2018 13:33
TlačiťHore