Orgány spoločnosti

Predstavenstvo:

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva
JUDr. Henrich Haščák, člen predstavenstva

Dozorná rada:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, člen dozornej rady
Mgr. Martin Vlačiky, PhD., člen dozornej rady
Ing. Roman Lamoš, člen dozornej rady
Ing. Jozef Krúpa, člen dozornej rady
Mgr. Ing. Peter Cmorej, člen dozornej rady
Ing. Jakub Mrva, člen dozornej rady
Mgr. Ing. Michal Radosa, člen dozornej rady
Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., člen dozornej rady
Ing. Alena Trančíková, člen dozornej rady
Ing. Vladimír Antonín, člen dozornej rady
Jozef Kolla, člen dozornej rady
Mgr. Peter Littera, člen dozornej rady

Výkonné vedenie:

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva, poverený a splnomocnený na výkon funkcie generálneho riaditeľa
Ing. Miroslav Kollár, PhD., výrobný riaditeľ
Ing. Emerich Šinka, finančný riaditeľ
Ing. Alena Trančíková, poverená vedením úseku obchodných vzťahov a environmentálnej politiky
Ing. František Sobota, investičný riaditeľ

 
Aktualizované: 13.11.2019 08:31
TlačiťHore