Číslo Predmet Subjekt (obchodné meno, sídlo, IČO) Platnosť zmluvy Účinnosť zmluvy Cena (€) Doba trvania zmluvy
ZOP 59/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bílkove Humence, Verejný vodovod - rad "C-5" a "C-6"

Obec Bílkove Humence Bílkove Humence 169, 908 77 Borský Mikuláš 00 309 397  17.09.2019 19.09.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 61/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Obytná zóna Nová Dedinka, Etapa C  

Vestal Living, s.r.o.  Učiteľská 15, 821 06 Bratislava 46 324 089  19.09.2019  19.09.2019  0, - Eur  neurčitá 
BZOP 53/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, IBV Miloslavov – Vínna alej – II. etapa

VIKINELA s.r.o. Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov 46 001 263 06.09.2019 06.09.2019 0, - Eur  neurčitá 
BZOP 54/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, IBV Miloslavov – Vínna alej – II. etapa

VIKINELA s.r.o. Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov 46 001 263 06.09.2019 06.09.2019 0, - Eur  neurčitá 
BZOP 40/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu 

Bratislava-Karlova Ves_ predĺženie verejného vodovodu pre polyfunkčný objekt Staré Grunty

RTP 04 s. r. o.  Záborského 42, 831 03 Bratislava  46 165 819  11.09.2019  11.09.2019  0, - Eur  neurčitá 
BZOP 43/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu 

Zohor - Roviny SO 02-1 vodovod

Zohor Roviny, s.r.o.  gen. M. R. Štefánika 1252/71, 901 01 Malacky  52 134 105  22.07.2019  22.07.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 48/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, Technická infraštruktúra, Lokalita RZ 11/II

LT INVEST, s. r. o. Miloslavov 1282, 900 42 Miloslavov 51 002 566 09.09.2019 09.09.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 51/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, Technická infraštruktúra, Lokalita RZ 11/II

LT INVEST, s. r. o. Miloslavov 1282, 900 42 Miloslavov 51 002 566 09.09.2019 09.09.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 70/403/2018 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Reca - kanalizácia 

Obec Reca  Obecný úrad 24, 925 26 Reca  00 306 142  12.12.2018  13.12.2018  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 57/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Zálesie, Predĺženie komunikácie Veselá ulica

Obec Zálesie Trojičné nám. č. 1, 900 28 Zálesie 00 682 110 06.09.2019 07.09.2019 0,- Eur neurčitá 
BZOP 52/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Most pri Bratislave, Obytná zóna Studené III - Prístupová komunikácia a inžinierske siete 

M & F Service spol. s r. o.   444, 900 46 Most pri Bratislave  36 266 540  03.09.2019  03.09.2019 0,- Eur  neurčitá 
DZ/168/2019/BVS 

Darovanie verejnej kanalizácie

IBV Vrbina, Ivanka pri Dunaji, SO 503-00 splašková kanalizácia

Ing. Andrej Šoltés  Koreničova 13, 811 03 Bratislava  15.2.1984  21.08.2019  21.08.2019 0,-Eur  neurčitá
BZOP 55/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Rovinka, III. etapa

3P DEVELOPMENT IS s.r.o. Mliekárenská 3, 821 09 Bratislava 50 329 090 03.09.2019 03.09.2019 0,-Eur  neurčitá
BZOP 50/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Most pri Bratislave, Dunajská ulica, predĺženie verejného vodovodu

R & F Slovakia s.r.o. Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín 46 805 982 02.09.2019 02.09.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 56/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Bratislava, Obytný súbor Malé Krasňany, Bytové domy

Malé Krasňany Land Development, s.r.o. Legionárska 10, 811 07 Bratislava 47 999 721 20.08.2019 20.08.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 55/403/2019 BVS   

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo, Technická infraštruktúra obec Bernolákovo, Lokalita RZ 4 a RZ 5 (II. etapa)

Dolný Háj II, s. r. o. Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava 47 245 921 27.08.2019 27.08.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 49/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo, Technická infraštruktúra obec Bernolákovo, Lokalita RZ 4 a RZ 5 (II. etapa)

Dolný Háj II, s. r. o. Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava 47 245 921 27.08.2019 27.08.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 58/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Lokalita 8 - Miloslavov 

Alžbetin dvor, s.r.o. Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 51 677 903  30.08.2019  30.08.2019  0,-Eur  neurčitá 
BZOP 28/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie 

Boldog - kanalizácia a rozšírenie vodovodu

Obec Boldog  Boldog 89, 925 26 Boldog  00 305 863  24.05.2019  28.05.2019  0,-Eur  neurčitá 
BZOP 8/403/2019 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Boldog - kanalizácia a rozšírenie vodovodu

Obec Boldog  Boldog 89, 925 26 Boldog  00 305 863  24.05.2019 28.05.2019 0,-Eur  neurčitá 
BZOP 49/403/2019 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Šajdíkove Humence tlaková kanalizácia: II. etapa - 2. časť

Obec Šajdíkove Humence Šajdíkove Humence č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence 00 310 051 26.08.2019 27.08.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 43/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Kostolište, Alej Martina Benku
ATOPS Development, s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 46 911 880 07.08.2019 22.08.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 52/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Stupava, Štúrova ulica, lokalita Nivy

HM real s.r.o. Čsl. Tankistov 134, 841 06 Bratislava 35 850 159 21.08.2019 21.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 39/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu
Rusovce, Tehelný hon, IV. etapa, SO 4.05 Rozšírenie verejného vodovodu

Rusovská Správcovská s.r.o.

Janotova 14-16,                       841 05 Bratislava

48 185 337 14.8.2019 14.8.2019 0,- Eur neurčitá
VB/172/2018/BVS Zriadenie vecného bremena
Bratislava, k.ú. Trnávka
Trnávka správa pozemkov a majetku
s. r. o.
Pri letisku 1
821 04 Bratislava
47 459 697 14.8.2019 14.8.2019 0,- Eur neurčitá
DEVELOPMENT 4, a.s. "v likvidácii" Kominárska 2, 4
831 04 Bratislava
36 688 223
ZOP 47/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Bratislava - Devínska Nová Ves_Bytový dom BD2, technická infraštruktúra
BA Development II., s. r. o. Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 44 330 961 15.8.2019 15.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 50/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Bratislava - Devínska Nová Ves_Bytový dom BD2, technická infraštruktúra
BA Development II., s. r. o. Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 44 330 961 15.8.2019 15.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 48/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Kostolište - Nová Alej Martina Benku
ATOPS Development s. r. o. Mlynské Nivy 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

46 911 880
7.8.2019 7.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP (B) 33/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Bratislava - Dúbravka, Bezeková ul., prístupová komunikácia k pozemku
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., Bratislava Bezručova 10
Bratislava 811 09

45 355 134
29.7.2019 29.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dodatok č. 1 k BZOP 42/403/2019 BVS Zmena predmetu zmluvy
Dubová_predĺženie verejného vodovodu, Sokolská ulica
GAMAK, s. r. o., Modra
Kuzmányho 417/14
Modra 900 01
45 626 812 31.7.2019 31.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 44/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Kostolište - Obytný súbor IBV - Šutrovňa, Jakubovská cesta
ID Projekt s.r.o., Kostolište
332
Kostolište 900 62
51 485 354 31.7.2019 31.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 47/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Kostolište - Obytný súbor IBV - Šutrovňa, Jakubovská cesta
ID Projekt s.r.o., Kostolište
332
Kostolište 900 62
51 485 354 31.7.2019 31.7.2019 0,- Eur neurčitá
VB/135/2019/BVS Zriadenie vecného bremena
Bratislava, Projekt Kutlíkova, dva bytové domy
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
00 603 481 30.7.2019 1.8.2019 0,- Eur neurčitá
Imagine Development, s.r.o. Kutlíkova 13
851 02 Bratislava
35 651 231
ZOP 41/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Bratislava, BERGAMON - Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy - Hraničná ul., II. etapa - SO 301E Verejný vodovod - 1. fáza
Nuppu Housing s. r. o. Račianska 153
Bratislava - mestská časť Rača 831 54

51 084 520
30.7.2019 30.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 45/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Mestská časť Bratislava - Vajnory, Rozšírenie vodovodu v ulici Pri Struhe a v Baničovej ul.
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 00 304 565 23.7.2019 24.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 40/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Bratislava, Komunikácia, spevnené plochy a infraštruktúra, Východná ul. Rača
ATOPS Development s.r.o. Mlynské Nivy 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

46 911 880
23.7.2019 23.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 37/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Miloslavov, RZ 20 - 2. etapa, verejný vodovod
Advokátska kancelária - Dr. Robert Vlček, s.r.o. Brnianska 19
Bratislava 811 04
35 937 173 18.7.2019 18.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 38/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Miloslavov, IBV RZ 20 - 2. etapa, verejná splašková kanalizácia
Advokátska kancelária - Dr. Robert Vlček, s.r.o. Brnianska 19
Bratislava 811 04
35 937 173 18.7.2019 18.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 36/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Radová výstavba Domy Hlboké, SO-03, Rozšírenie verejného vodovodu
K.L.T. stav, s.r.o. Odborárska 23, 831 02 Bratislava 48 070 645 3.7.2019 3.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dohoda o ukončení zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 9/1010/2010 BVS Ukončenie zmluvy
Bratislava – Dúbravka, Bezeková ul., prístupová komunikácia k pozemku
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o. Bezručova 10
Bratislava 811 09
45 355 134 15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dohoda o ukončení zmluvy o uzavretí budúcej darovacej zmluvy č. BD 15/1010/2010 BVS Ukončenie zmluvy
Bratislava – Dúbravka, Bezeková ul., prístupová komunikácia k pozemku
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o. Bezručova 10
Bratislava 811 09
45 355 134 15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dodatok č. 1 k ZOP 44/1010/2010 BVS Zmena predmetu zmluvy
BA, Devínska Nová Ves, Obytný súbor Devínsky dvor, verejný vodovod
Benuga Slovakia s.r.o. Opletalova 90
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07

36 663 875
15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
DZ/150/2019/BVS Darovanie verejnej kanalizácie
BA, Devínska Nová Ves, Obytný súbor Devínsky dvor
Benuga Slovakia s.r.o. Opletalova 90
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07

36 663 875
15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
BD/102/2019/BVS Budúce darovanie verejnej kanalizácie
Senec - Súbor rodinných domov
KVALSTAV spol. s r.o. Pribinova 13
Senec 903 01
34 115 242 17.5.2019 17.5.2019 0,- Eur neurčitá
BD/98/2019/BVS Budúce darovanie verejného vodovodu
Most pri Bratislave - Obytná zóna Makové
Pardalis s. r. o. Červeňova 6
Bratislava 811 03
35 913 053 10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
P 2/403/2019 BVS Odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava, SO 12 Rekonštrukcia vodovodného
Einpark Office, a. s. Mýtna 48
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
51 099 055 6.6.2019 6.6.2019 0,- Eur neurčitá
P 1/403/2019 BVS Odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Polyfunkčné centrum Einsteinova, SO 12 Prekládka vodovodného potrubia DN 600
Einpark Office, a. s. Mýtna 48
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
51 099 055 6.6.2019 6.6.2019 0,- Eur neurčitá
BP 12/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Modra - Rekonštrukcia vodovodu na Trnavskej ulici
ATOPS s. r. o. Lombardiniho 17
Bratislava 831 03

46 429 701
30.5.2019 30.5.2019 0,- Eur neurčitá
BP 11/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejnej kanalizácie
Bratislavské Podhradie - Vydrica, SO-K101 Prekládka kanalizácie - stoka DN400- Staromestská ulica
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
26.6.2019 26.6.2019 0,- Eur neurčitá
BP 10/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Bratislava, k.ú. Staré mesto, Bratislavské Podhradie - Vydrica, 0. Etapa
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
26.6.2019 26.6.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 35/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Láb, Obytná zóna Na vŕšku
FEPAX, s.r.o. Plavecký Štvrtok 736
Plavecký Štvrtok 900 68
44 854 200 27.6.2019 27.6.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 34/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Smolinské - IBV Pri škole
Obec Smolinské Smolinské 334, 908 42 Smolinské 00 309 991 1.7.2019 2.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 32/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Podunajské Biskupice - Distribučno -skladové centrum - Predĺženie verejnej kanalizácie
INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A
Bratislava 821 06
35 789 841 31.5.2019 31.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 31/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Kostolište, Predĺženie verejného vodovodu
GIVAN s.r.o. Gaštanová 5554/6
Malacky 901 01
47 502 304 28.5.2019 28.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 30/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Kúty, IBV Na cihlách, verejný vodovod
Obec Kúty Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty 00 309 672 5.6.2019 6.6.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 29/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Výstavba 26 RD Slovenský Grob
GROB living s.r.o. 428
Častkovce 916 27
44 361 629 10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 28/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Výstavba 26 RD Slovenský Grob
GROB living s.r.o. 428
Častkovce 916 27
44 361 629 10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 27/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Brestovec, Vodovod U Ticháčkov
Obec Brestovec č. 273, 907 01 Brestovec 00 309 435 13.5.2019 14.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP (B) 24/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
IBV Zálesie, NB7 – Lokalita Ku Kanálu, II. etapa, SO 03 Splašková kanalizácia
PRODOM-STAV, spol. s r.o. Líščie nivy 11, 821 08 Bratislava 31 331 840 15.5.2019 15.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 42/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Dubová - Predĺženie verejného vodovodu Dubová, Sokolská ul.
GAMAK, s. r. o. Kuzmányho 417/14
Modra 900 01
45 626 812 2.7.2019 2.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 39/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bratislava, Bývanie Trnávka
Esterian, a.s. Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02

35 713 411
25.6.2019 25.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 38/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Most pri Bratislave, Homorovské IV
FELD, s. r. o. Znievska 3149/40
Bratislava 851 06
44 697 929 11.6.2019 11.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 37/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Kuchyňa, Obytná zóna Kuchyňa Sady
BESTAV-STAVOCEL, s. r. o. Cesta mládeže 2803
Malacky 901 01
47 615 711 12.6.2019 12.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 36/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Miloslavov, Technická infraštruktúra obce Miloslavov, lokalita Alžbetin dvor
ISMONT, s.r.o. Strojárenská 1C
Trnava 917 02
45 593 141 11.6.2019 11.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 35/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Stupava, Obytná zóna Stupava, Dielové – Vinohrady II
FX INVEST, s.r.o. Sumbalova 1A
Bratislava 841 04
36 281 123 5.6.2019 5.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 34/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Bernolákovo Pribinova ul., Nová obytná ulica s infraštruktúrou
Občianske združenie PRIBINOVA BERNOLÁKOVO Hlavná 47/39, 900 27 Bernolákovo 42 178 533 30.5.2019 30.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 32/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bernolákovo-Rozšírenie vodovodu, lokalita Pribinova
Občianske združenie PRIBINOVA BERNOLÁKOVO Hlavná 47/39, 900 27 Bernolákovo 42 178 533 30.5.2019 30.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 31/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Miloslavov, Technická infraštruktúra obce Miloslavov, lokalita Alžbetin dvor
ISMONT, s.r.o. Strojárenská 1C
Trnava 917 02

45 593 141
11.6.2019 11.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 30/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bytový dom Bystrická II.
Byty Opletalova s. r. o. Opletalova 90
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07

44 802 218
14.5.2019 14.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 29/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Jarovce, Ovocná ul. Zástavba Triangel
HSC Real Estate, s.r.o. Slávičie údolie 102/a
Bratislava 811 02
44 180 012 7.5.2019 7.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 27/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Polyfunkčný dom Bosákova - Šusteková II.b etapa
VODOTIKA - MG spol. s r.o. Bosákova 7
Bratislava 851 04

35 761 806
10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 26/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Moravský Svätý Ján, Obytná zóna Ježek, SO Verejný vodovod
Poľnohospodárske družstvo Kúty Hollého 406, 908 01 Kúty 00 614 106 15.5.2019 15.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 25/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Obytný súbor Modra - Malé Hliny
ATOPS s. r.o. Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava 46 429 701 16.4.2019 16.4.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 24/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Bratislavské podhradie Vydrica
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
2.5.2019 2.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 23/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bratislavské podhradie Vydrica
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
2.5.2019 2.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 15/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Obytný súbor Modra - Malé Hliny
ATOPS s. r.o. Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava 46 429 701 16.4.2019 16.4.2019 0,- Eur neurčitá
VB/39/2019/BVS Zriadenie vecného bremena
Bratislava, Podunajské Biskupice SO 204 Splašková kanalizácia, vetva C a ČS2, Výstavba komunikácií a inžinierskych sietí, Hydinárska ulica
Slovenská republika, zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Búdková 36
817 15 Bratislava
17 335 345 15.4.2019 16.4.2019 0,- Eur neurčitá
BEM REAL, s.r.o. Štefánikova 890/33
811 05 Bratislava
43 799 612
BP 9/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Úprava vjazdu k centrále Kaufland a prestavba šachty BVS, a.s.
Immo -Log -Sk Alpha s.r.o. Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 36 531 952 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 26/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Stupava, Technická infraštruktúra pre IBV Stupava, Dielové - Vinohrady
FX INVEST, s.r.o. Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 36 281 123 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 18/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Sološnica, Obytná zóna Púpava II.
RAL group Slovakia s. r. o. Mostová 6, 811 02 Bratislava 46135138 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 11/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
IBV Chorvátsky Grob (pri ulici Výhon)
IPON SK s.r.o. Cesta na Klanec 1323/1, 841 03 Bratislava 47 891 173 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
BP 8/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Jaskový rad - Bytový dom, SO 201 Prekládka verejného vodovodu DN300
B & R Company, s.r.o. Galandova 2, 811 06 Bratislava 36 780 049 11.4.2019 11.4.2019 0,- Eur neurčitá
BP 6/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejnej kanalizácie
Jaskový rad – Bytový dom, Bratislava
B & R Company, s.r.o. Galandova 2, 811 06 Bratislava 36 780 049 11.4.2019 11.4.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 25/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Rekreačné chaty Domové lúky, Zlatnícka dolina Skalica, SO Verejný vodovod
VINAPO, s.r.o. Predmestie 1559, 909 01 Skalica
47 180 951
11.4.2019 11.4.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 11/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Rovinka, Prístupová komunikácia + príslušná technická infraštruktúra
PM Rovinka I., s.r.o. Medená 10M, 811 02 Bratislava 47 930 322 14.2.2019 29.5.2019 0,- Eur neurčitá

 

 
Aktualizované: 20.09.2019 12:26
TlačiťHore