Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov (VV) a verejných kanalizácií (VK)

v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z. a prílohy č. 8 a 9 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 428/2010 Z. z.. 

Prevádzkovateľ verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46  Bratislava

IČO 35850370

Prehľad energetickej náročnosti prevádzky VV a VK od roku 2009:

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií za rok 2009. pdf (187kB)

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií za rok 2010. pdf (188kB)

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií za rok 2011. pdf (188kB)

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií za rok 2012. pdf (188kB)

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií za rok 2013. pdf (188kB)

 
Aktualizované: 15.07.2014 14:13
TlačiťHore