perex obrÁzok Voľné pracovné pozície v našej spoločnosti.

Ponuka práce

Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom v každej organizácii , spoločnosti. Ľudia navrhujú a vyrábajú tovar, poskytujú služby, kontrolujú kvalitu, starajú sa o uplatnenie produktov na trhu, rozdeľujú finančné zdroje a stanovujú celkovú stratégiu a ciele organizácie. Organizácia – spoločnosť nemá šancu dosiahnuť tieto ciele bez efektívne pracujúcich ľudí.

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., považujeme kvalitu ľudského potenciálu za jeden z rozhodujúcich faktorov uspokojovania potrieb všetkých našich zákazníkov, nášho rozvoja a ekonomickej prosperity. Práve preto sa zaujímame o schopných a šikovných ľudí, ktorí svoju kariéru a budúcnosť chcú spojiť s našou predstavou o vybudovaní modernej, prosperujúcej a zákaznícky orientovanej spoločnosti. Chcete byť súčasťou takejto spoločnosti? Ak áno, tešíme sa na Vás!

Nenašli sa žiadne záznamy.
 
Aktualizované: 08.03.2010 09:33
TlačiťHore

Kariéra