Call centrum

Tel: 0850 123 122*

v pracovných dňoch v čase 7:00 – 16:00 hodiny
*Čiastočne spoplatnená linka – cena volania z akéhokoľvek miesta na Slovensku je účtovaná ako cena miestneho hovoru vo výške 0,056 €/min (bez DPH)

+421 2 48 253 111 – pri volaní zo zahraničia
Fax: 02/48 253 510
E-mail:

Call centrum poskytuje nasledujúce služby:

  • Nahlásenie stavu vodomeru („hlásenie stavu vodomeru elektronicky“ )
  • Informácie o zmluvách a faktúrach (zmena odberateľa, zmena adresy, pravidlá fakturácie, spôsob uhrádzania faktúr atď.)
  • Informácie týkajúce sa rozvodu vody;
  • Informácie týkajúce sa vyjadrovacej činnosti, zriadenia (rekonštrukcie, zrušenia) vodovodných a kanalizačných prípojok a montáže vodomerov
  • Informácie týkajúce sa odvádzania vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie;
  • Základné informácie týkajúce sa chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti;
  • Informácie o cenách vodného a stočného.

Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru:

  • Za informácie všeobecného charakteru sa považujú informácie, ktoré nie sú viazané ku konkrétnemu zákazníkovi alebo ku konkrétnemu odbernému miestu;
  • Za informácie obchodného charakteru sa považujú informácie ku konkrétnemu zákazníkovi, faktúre alebo konkrétnemu odbernému miestu. Informácie obchodného charakteru poskytujeme iba našim zmluvným partnerom (odberateľom). Pri telefonickom kontakte slúži na identifikáciu zmluvného partnera technické číslo odberu, kód odberného miesta alebo variabilný symbol faktúry.
 
Aktualizované: 08.03.2010 08:27
TlačiťHore

Slovensky