Zmenilo sa predstavenstvo dcérskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

09.10.2019 Na včerajšom valnom zhromaždení spoločnosti Infra Services prebehli zmeny.

Valné zhromaždenie najprv jednohlasne odsúhlasilo odvolanie členov predstavenstva Infra Services, a. s., Zsolta Lukáča, Romana Masára, Petra Hamaja, Františka Sobotu a Alžbety Calpaš-Mordinovej. Zároveň vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie pána Tomáša Filípeka. Na tom istom valnom zhromaždení schválilo menovanie nových členov predstavenstva: Henricha Haščáka, Vladimíra Kollára a Jozefa Hudáka ako nominantov BVS, a.s., a Petra Lakatu, Tomáša Nemčeka a Ladislava Szabóa ako nominantov GGD, a.s. Zmena nadobudla platnosť a účinnosť 8. 10. 2019 od 17. hod.

Verím, že nové predstavenstvo v Infra Services prinesie potrebné zmeny v zlepšení starostlivosti o vodárenskú infraštruktúru nielen v Bratislave, ale všade, kde Bratislavská vodárenská spoločnosť pôsobí,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Návrh členov nového predstavenstva Infra Services, ktorých nominovala BVS, jednohlasne odsúhlasilo predstavenstvo samotnej BVS, v ktorom majú svoje zastúpenie aj minoritní akcionári. Jednohlasný súhlas predstavenstva BVS, teda aj zástupcu minoritných akcionárov, potvrdzuje správnosť a transparentnosť tejto voľby.

 
Aktualizované: 09.10.2019 14:15
TlačiťHore

Aktuality