Valné zhromaždenie BVS schválilo mimoriadne výhodný úver na opravu infraštruktúry

13.12.2019 Na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) schválili veľmi výhodný investičný úver od Rozvojovej banky Rady Európy.

Celkovú sumu 50 miliónov eur si bude môcť BVS požičať za 0,07 percenta p.a počas celej doby splatnosti. Spolu s povinným spolufinancovaním investičných projektov zo strany BVS sa tak už od budúceho roka bude môcť na opravy vodovodov a kanalizácií použiť 80 miliónov eur. Podmienkou na čerpanie úveru je schválenie nových cien vodného a stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Súhlas s predložením žiadosti na aktualizáciu cien vodného a stočného dnes rovnako schválilo Valné zhromaždenie BVS.

V minulosti sa zásadným spôsobom zanedbal nielen rozvoj infraštruktúry, ale aj jej údržba. Vďaka krokom, ktoré sme dnes urobili, bude možné znížiť súčasný investičný dlh do obnovy infraštruktúry takmer o tretinu,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. Ide iba o prvý krok, ktorý bude treba urobiť. V najbližších desiatich rokoch bude treba okrem už dnes zastaranej infraštruktúry vymeniť ďalšie stovky kilometrov vodovodov aj kanalizácií a zároveň zabezpečiť jej ďalší rozvoj.

Dnešný krok nie je definitívne riešenie problému, ktorý sme našli na stole. V mimoriadne krátkom čase sa novému vedeniu BVS podarilo urobiť prvý krok správnym smerom,“ povedal P. Olajoš, ktorý zároveň poďakoval prítomným akcionárom BVS, že tieto návrhy takmer jednohlasne potvrdili. Zástupca jedenástich malých akcionárov Miroslav Dragún, za obce Bernolákovo, Blatné, Brestovec, Jablonica, Plavecký štvrtok, Reca, Sekule, Tomášov, Veľké Leváre, Vištuk a Závod, ocenil prístup vedenia spoločnosti k riešeniu dlhodobo zanedbávaných opráv infraštruktúry. Zároveň vyzval ostatných menších akcionárov BVS, aby sa aktívnejšie zapájali do riadenia spoločnosti a chodili na valné zhromaždenia aj v prípadoch, kedy je nutné urobiť síce nepopulárne, ale potrebné rozhodnutia.

Úver už pred schválením na Valnom zhromaždení BVS schválil aj risk manažment aj Management Committee Rozvojovej banky Rady Európy. Po dnešnom rozhodnutí akcionárov BVS sa bude úverom ešte zaoberať správna rada banky. Rozvojová banka Rady Európy financuje projekty udržateľného rastu alebo environmentálneho charakteru.

 
Aktualizované: 13.12.2019 12:55
TlačiťHore

Aktuality