Nové Všeobecné obchodné podmienky

06.06.2018 Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6. 6. 2018 boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 6. 7. 2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd nahrádzajú aj všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky a všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré ku dňu účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok strácajú svoju platnosť a účinnosť.

 
Aktualizované: 06.06.2018 13:05
TlačiťHore

Aktuality