Oznámenie o prebiehajúcej montáži zariadení na diaľkové odpočty vodomerov

21.01.2019 V snahe zefektívniť a skvalitniť odpočty meracích zariadení, zavádza naša spoločnosť diaľkové odpočty vodomerov. Zmluvní partneri BVS, a.s., u vybraných zákazníkov priebežne inštalujú zariadenia, umožňujúce automatický spôsob získavania odpočtov.

Montáž je veľmi jednoduchá - na pôvodné zariadenie sú osadené odčítacie časti prepojené s vysielačom. SMART snímač následne vysiela viac krát denne informácie o stave meradla a zároveň aj o stave batérie, aby bolo možné identifikovať, či nedošlo k demontáži, alebo poškodeniu tohto zariadenia. Bratislavská vodárenská spoločnosť tak získava cenné informácie z hľadiska prevádzky vodovodnej siete a zároveň zvyšuje komfort našich odberateľov.

Pre overenie totožnosti pracovníkov inštalujúcich odčítacie zariadenia kontaktujte povereného pracovníka našej zmluvnej spoločnosti na tel. čísle 0911 107 914.

 

 
Aktualizované: 21.01.2019 13:35
TlačiťHore

Aktuality