Nové Všeobecné obchodné podmienky

30.05.2014 Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že 1. 6. 2014, boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. 7. 2014.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že nové Všeobecné obchodné podmienky zároveň nahrádzajú aj všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky a všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré ku dňu účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok strácajú svoju platnosť a účinnosť.

 

 
Aktualizované: 19.06.2014 10:34
TlačiťHore

Aktuality