Dozor na vodárenskom zdroji na Sihoti je posilnený aj políciou

17.04.2020 Bratislava 17. apríl 2020 – Slnečné počasie a nízka hladina Dunaja sa prejavili vo zvýšenom pohyb ľudí na vodárenskom zdroji na ostrove Sihoť. Bratislavská vodárenská spoločnosť preto už počas uplynulého víkendu intenzívne spolupracovala s políciou na dodržiavaní zákona a z prísne chráneného územia vykázala viacero osôb, ktoré tam nemali čo hľadať. Všetky vodárenské zdroje sú vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v sprísnenom režime a pohyb na nich je striktne obmedzený aj pre zamestnancov BVS. Vyzývame preto ľudí, aby boli zodpovední, neporušovali pravidlá a nevstupovali do ochranných pásiem vodárenských zdrojov. Na dodržiavaní týchto pravidiel bude BVS aj počas nasledujúcich dní spolupracovať s políciou.

Robíme všetko preto, aby sme v maximálne možnej miere predišli akýmkoľvek problémom pri fungovaní Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Správanie ľudí, ktorí protizákonne vstupujú do ochranného pásma vodárenských zdrojov a spôsobujú komplikácie, je mimoriadne nezodpovedné a chcem všetkých veľmi pekne poprosiť, aby to nerobili,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Počet protizákonných vstupov na Sihoť, ako aj neochota niektorých ľudí rešpektovať pokyny ochrany vodárenského zdroja vyústili až do intenzívnej spolupráce BVS a Polície SR, ktorá priamo na mieste vykonala viacero kontrol. Vzhľadom na pretrvávajúci nízky stav hladiny rieky Dunaj v okolí ostrova Sihoť bude táto spolupráca pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, pričom osobitnú pozornosť budeme venovať hlavne víkendu.

 
Aktualizované: 17.04.2020 11:18
TlačiťHore

Aktuality