Do obnovy vodárenskej infraštruktúry v Bratislave a okolí sa dlhodobo neinvestovalo. Potrebné budú stovky miliónov.

26.11.2019 V predchádzajúcich rokoch boli zanedbané investície do infraštruktúry Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Celková suma, ktorú je potrebné akútne investovať iba do opravy vodovodov a kanalizácií, takzvaný investičný dlh, dnes presahuje 271 miliónov eur.

Už dnes je za hranicou svojej teoretickej životnosti viac ako 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí. Ak nepríde k zmene prístupu investícií do infraštruktúry, nastane v najbližších rokoch dramatický nárast počtu mimoriadnych udalostí, čo na jednej strane skomplikuje dodávku pitnej a odvod splaškovej vody v celom regióne, a na druhej strane zvýši náklady na opravu, ktoré sú pri haváriách vždy väčšie ako pri plánovaných opravách. V prípade, ak by sa k zanedbaným investíciám do obnovy prirátala aj suma potrebná na investície do ďalšieho rozvoja, prekročila by celková čiastka 600 miliónov eur.

Nie je možné sa donekonečna spoliehať na to, že staré potrubia ešte jeden rok vydržia. Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti preto pripravuje systematické riešenia na obnovu vodárenskej infraštruktúry v celom regióne, kde BVS pôsobí,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. Zanedbaná obnova infraštruktúry bola spolu s neefektívne využívanými zdrojmi BVS jedným z najväčších problémov, ktoré musí nove vedenie BVS riešiť po svojich predchodcoch. V prípade, ak by sa v minulosti nerealizovali predražené nákupy, na ktoré poukázal aj mestský kontrolór, mohla byť už časť kanalizácie aj vodovodov obnovená.

Systematická obnova starých vodovodov a kanalizácií bude kľúčom aj do budúcnosti. V najbližších desiatich rokoch končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov. BVS aktuálne prevádzkuje cca 5 150 km vodovodnej a kanalizačnej siete, čo predstavuje vzdušnou čiarou vzdialenosť väčšiu ako z Bratislavy na severný pól. Okrem toho prevádzkuje množstvo vodárenských zdrojov, vodojemov, čerpacích staníc a čistiarní odpadových vôd. V rámci spoľahlivého zabezpečovania svojich prevádzkových povinností zodpovedá za starostlivosť a rozvoj infraštruktúry, ktorou zabezpečuje svoju činnosť, či už formou investícií alebo jej rekonštrukciou.

 
Aktualizované: 26.11.2019 13:16
TlačiťHore

Aktuality