Výberové konanie na ďalších členov predstavenstva BVS, a.s.

30.07.2019 Mesto Bratislava vyhlásilo výberové konania na ďalších členov predstavenstva do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

V druhom kole sa budú obsadzovať pozície:
- člen predstavenstva zodpovedný za technicko-výrobný úsek (CTO)
- člen predstavenstvazodpovedný za ekonomický/finančný úsek (CFO)

V treťom kole vyhlásilo hl. mesto SR Bratislava výberové konanie na člena predstavenstva – zodpovedného za obchodný úsek (CSO).

Všetky podrobné informácie o výberových konaniach nájdete aj na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk

 
Aktualizované: 30.07.2019 12:24
TlačiťHore

Aktuality