Pre rastúci záujem predlžuje Bratislavská vodárenská spoločnosť možnosť zlegalizovať pripojenie na kanalizáciu do 15. októbra

04.09.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) vyhlásila začiatkom leta generálny pardon, ktorý zákazníkom napojeným na verejnú kanalizáciu bez zmluvy umožňoval zlegalizovať svoje pripojenie do 31. augusta. Takto sa mohli vyhnúť vysokým pokutám.

„Vyhlásenie generálneho pardonu malo zmysel. Koncom augusta sme zaznamenali značný nárast počtu žiadostí o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, kvôli čomu sme predĺžili aj zákaznícke hodiny na našich kontaktných centrách,“ uviedol Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ BVS. „Z dôvodu zvýšeného záujmu sme sa rozhodli vyjsť našim klientom v ústrety a preto sme generálny pardon predĺžili do 15. októbra,“ dodal.

„Zákazníci, ktorí kvôli dovolenkovému obdobiu a hektickému záveru prázdnin ešte nestihli podať svoju žiadosť, majú vďaka predlženiu generálneho pardonu novú možnosť zlegalizovať svoje pripojenie. Pokračujeme tak v ústretovom kroku, ktorý nelegálnym producentom odpadových vôd pomôže vyhnúť sa vysokým sankciám a náhradám škôd,“ uviedol Rastislav Gajarský, finančno-obchodný riaditeľ BVS.

Legalizáciu odvádzania odpadových vôd môžu zákazníci najjednoduchšie zrealizovať vyplnením tlačiva „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu“, ktoré následne doručia BVS.

Po 15. októbri začne BVS s rozsiahlou kontrolou za pomoci mobilnej kamerovej techniky, ktorá v potrubiach okamžite identifikuje každé vypúšťanie odpadových vôd.

V prípade, že sa po skončení generálneho pardonu preukáže neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bude si BVS od identifikovaných producentov uplatňovať zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 EUR, v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR. Zároveň im bude doručené spätné vyúčtovanie stočného ako náhrada škody za pripojenie bez zmluvného vzťahu, ktoré sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až do výšky niekoľkých tisícok EUR.

 
Aktualizované: 04.09.2017 14:39
TlačiťHore

Aktuality