11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

Informačná povinnosť

24.05.2018 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018 poskytujeme Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré sú dostupné priamo na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS a.s. www.bvsas.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov.
 

Partnerstvo medzi BSK a BVS

03.05.2018 Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., podpísali vo štvrtok 3. mája 2018 Memorandum o vzájomnej spolupráci, v ktorom sa zaviazali k partnerstvu a obojstrannej komunikácii pri poskytovaní informácií a posilnení spolupráce.
 

Napúšťanie bazénov

23.04.2018 BVS žiada svojich odberateľov, aby pri napúšťaní bazéna postupovali podľa nasledovných odporúčaní:
 

Pozývame vás na Deň otvorených dverí

16.04.2018 Počas víkendu 21. a 22. apríla 2018 vás srdečne pozývame do Vodárenského múzea a záhrady na Devínskej ceste 1 v Bratislave. Nevynechajte ani prehliadku vodárenského zdroja na ostrove Sihoť. Podrobnosti nájdete v priloženom letáku.
 

BVS je „SMART“. Príďte sa o tom presvedčiť na veľtrh CONECO 2018

09.04.2018 Tradičného veľtrhu CONECO v bratislavskej Inchebe sa zúčastní aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS). V poradí 39. ročník podujatia sa začína v stredu 11. a potrvá do soboty 14. apríla. Súčasťou veľtrhu je aj špecializovaná sekcia „VODA“, ktorá sa zameriava na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva.
 

Výsledky analýzy vzoriek vody 2018

23.03.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody opätovne vykonala bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní. Pracovníci laboratórií preverili 1134 vzoriek, v ktorých zisťovali prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť vody.
 

Oslávte Svetový deň vody s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou

16.03.2018 Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) mimoriadne predĺži otváracie hodiny Vodárenského múzea BVS a ponúkne bezplatný rozbor vody zo studní.
 

Bezplatná analýza vzoriek vody

12.03.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť už tradične pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Pozastavenie nahlasovania stavov vodomerov

21.12.2017 Vážení zákazníci,

z dôvodu zmeny spracovania zákazníckych dát v informačnom systéme BVS, a.s., je dočasne pozastavené nahlasovanie stavov vodomerov.

Za porozumenie ďakujeme.
 

Obmedzenie poskytovania služieb kontaktných centier BVS, a.s.

21.12.2017 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás informovať, že od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 budú všetky kontaktné centrá BVS, a.s., z dôvodu implementácie technologických zmien v spracovaní zákazníckych dát zatvorené. V tomto období nebudeme poskytovať ani zákresy a technické konzultácie.
 

Kempelen sa vrátil do Bratislavy

19.12.2017 V utorok 19. decembra 2017 bola v záhrade Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., slávnostne odhalená socha bratislavského rodáka Johanna Wolfganga Kempelena, významného vynálezcu, konštruktéra a mysliteľa 18. storočia.
 

Pozastavenie preberania žiadostí

16.11.2017 BVS, a.s., pozastavuje v období od 16. 11. 2017 do 28. 2. 2018 preberanie podávaných žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky.
 

Kontaktné centrum v Senici na novej adrese

31.10.2017 Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktné centrum v Senici nájdete od 31. 10. 2017 na novej adrese: Námestie oslobodenia 16, 905 01 Senica.
 

Kontaktné centrum v Malackách na novej adrese

25.10.2017 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktné centrum Malacky nájdete od 16. 10. 2017 na novej adrese: Malé námestie 27, 901 01 Malacky.
 

Obmedzenie poskytovania konzultácií a zákresov v KC Senec a KC Pezinok

10.10.2017 Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že až do odvolania nebudeme v kontaktnom centre v Senci poskytovať technické konzultácie a zákresy. Obmedzenie tejto služby platí v dňoch 23. 10. – 7. 11. 2017 aj pre kontaktné centrum v Pezinku.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky