Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

Pitná voda na Dlhých Dieloch je v poriadku

12.09.2011 Vzorky vody z vodojemu na Svíbovej ulici na Dlhých Dieloch, do ktorého sa v piatok 9. septembra vlámal neznámy páchateľ a vyvolal podozrenie na kontamináciu vody, sú v poriadku.
 

NEVHADZUJTE do kanalizácie!

28.07.2011 Použitý kuchynský olej NEVHADZUJTE do kanalizácie!
 

Voda ako nápoj

14.07.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) predstavuje zákazníkom svoj hlavný produkt - pitnú vodu prostredníctvom projektu s názvom Voda ako nápoj. Chce sa zaradiť medzi úspešných a konkurencieschopných dodávateľov nápojov na trhu.
 

Baktéria E.coli sa v našej pitnej vode nenachádza

07.07.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. ubezpečuje svojich spotrebiteľov, že na území jej pôsobnosti sa baktéria E.coli v pitnej vode, ktorú distribuuje, nenachádza.
 

Vedeli ste o tom, že rastlinný olej z vašej domácnosti sa dá plnohodnotne využiť?

07.06.2011 Prispejte aj vy kvapkou rastlinného oleja - pomôžete životnému prostrediu.
 

Zmena zákazníckych hodín

27.05.2011 Od 1. 6. 2010 sa menia zákaznícke hodiny v zákazníckych centrách v Bratislave a v Senici (čítajte viac).
 

Mimoriadne zákaznícke hodiny 2. 6. 2011

27.05.2011 Vážení zákazníci, dovoľujeme si oznámiť vám, že 2. júna 2011 bude zákaznícke centrum v Bratislave a zákaznícke centrum v Senici z technických príčin od 12:00 hod. zatvorené
 

Zrušenie účtu Dexia banka

13.05.2011 Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že ku dňu 31. 7. 2011 ruší Bratislavská vodárenská spoločnosť bankové účty v Dexia banke.
 

Noc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu

09.05.2011 Vodárenské múzeum vás túto sobotu, 14. mája, srdečne pozýva na obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií.
 

Viete akú vodu pijete z vašej studne?

12.04.2011 Pri príležitosti Svetového dňa vody naša spoločnosť ponúkla svojim zákazníkom v dňoch 21. 3. – 23. 3. 2011 bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Vyhodnotenie generálneho pardonu

11.04.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďalej len BVS) spustila 1. decembra 2010 akciu s názvom Generálny pardon. V praxi to znamenalo, že čiernym odberateľom pitnej vody a čiernym producentom odpadových vôd boli zlegalizované napojenia na siete a vodárenská spoločnosť od nich nevymáhala úhradu za vzniknuté náklady a škody.
 

Výsledky bezplatných rozborov vody (21. - 23. 3. 2011)

24.03.2011 Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za prejavený záujem o naše tradičné jarné podujatie - bezplatný rozbor vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Zasielanie nových zmlúv

14.02.2011 Vážení zákazníci, v súvislosti s prechodom na nový spôsob fakturácie Vám bola, prípadne bude zaslaná nová zmluva v dvoch vyhotoveniach.
 

Čas do ukončenia generálneho pardonu sa kráti!

03.02.2011 Za dva mesiace, ktoré uplynuli od začiatku generálneho pardonu, sa zatiaľ prihlásilo 184 čiernych odberateľov a producentov.
 

Zmena cien a DPH od 1. januára 2011

06.12.2010 Od 1. januára 2011 sa mení cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a sadzba DPH sa zvyšuje z 19% na 20%.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 
 
 
Aktualizované: 30.08.2010 07:43
TlačiťHore

Slovensky